Komunita a komunitné plánovanie

    Navigácia
  • Domov
  • Komunita a komunitné plánovanie

Komunita a komunitné plánovanie

Komunita je „spoločenstvo“, zoskupenie väčšieho počtu ľudí alebo inštitúcií s rovnakým cieľom, s cieľom vzájomne si pomáhať, so spoločnými záujmami.

Komunitné plánovanie sociálnych služieb je jednou z úloh každej samosprávy. Na úrovni mesta plánujeme sociálne služby tak, aby zodpovedali potrebám obyvateľov Trnavy a zohľadňovali miestne špecifiká. Komunitný plán sociálnych služieb je výsledkom spoločnej práce samosprávy, neverejných poskytovateľov sociálnych služieb, mimovládnych organizácií a obyvateľov mesta.

Na tejto webovej stránke prinášame prehľad o dostupných sociálnych službách a organizáciách aktívnych v sociálnej oblasti v Trnave a informácie o komunitnom plánovaní.