Služby pre rodinu, deti a mládež

Služby pre seniorov

Služby pre občanov so zdravotným znevýhodnením

Služby pre občanov ohrozených sociálnym vylúčením

Prostredníctvom komunitného plánovania sociálnych služieb plánujeme na úrovni mesta sociálne služby tak, aby zodpovedali potrebám obyvateľov Trnavy a zohľadňovali miestne špecifiká. Komunitný plán sociálnych služieb je výsledkom spoločnej práce samosprávy, neverejných poskytovateľov sociálnych služieb, mimovládnych organizácií a obyvateľov mesta.

Na tejto webovej stránke prinášame prehľad o dostupných sociálnych službách a organizáciách aktívnych v sociálnej oblasti v Trnave a informácie o komunitnom plánovaní.

Aktuality

4. júla 2024

V júni sa stretli pracovné skupiny pre komunitné plánovanie

Pracovné skupiny pre komunitné plánovanie sociálnych služieb a ďalšej sociálnej pomoci v Trnave sa 11. júna stretli na radnici, aby…
čítaj viac
14. júna 2024

Aj tento rok Zariadenie pre seniorov v Trnave otvorí svoje brány pre návštevníkov

Zariadenie pre seniorov v Trnave, Ul. T. Vansovej 5, rozpočtová organizácia Mesta Trnavy, pozýva rodinných príslušníkov klientov zariadenia a všetkých…
čítaj viac
7. júna 2024

Naučte sa pracovať s Google aplikáciami

HOTSPOT   /  Čo ponúka Google seniorom? Lifestarter, o. z. pripravil ďalší HOTSPOT workshop, na ktorý srdečne pozýva všetkých seniorov. Na…
čítaj viac
5. júna 2024

XI. Trnavské športové hry seniorov

Mesto Trnava zorganizovalo XI. Trnavské športové hry seniorov, ktoré sa konali 30. mája 2024 v športovom areáli ZŠ a MŠ…
čítaj viac
3. júna 2024

V septembri začne výučba na Univerzite tretieho veku FSV UCM

Fakulta sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave v septembri 2024 otvorí bránu Univerzity tretieho veku. Témou celoživotného vzdelávania…
čítaj viac
15. mája 2024

Zariadenie pre seniorov v Trnave v máji organizuje konferenciu k aktívnemu starnutiu

Zariadenie pre seniorov v Trnave, Občianske združenie Lúč šťastia spolu s Mestom Trnava pozývajú na 1. ročník Konferencie aktívneho starnutia,…
čítaj viac
14. mája 2024

Na radnici rokovali zástupcovia organizácií pomáhajúcich cudzincom v meste

Trnavské mestské podporné centrum pre cudzincov ConnecTT dňa 29. apríla 2024 zorganizovalo v priestoroch mestskej radnice diskusné stretnutie zástupcov organizácií, ktoré…
čítaj viac
30. apríla 2024

Mesto Trnava vyhlasuje výzvu č. 1/2024

Mesto Trnava vyhlasuje výzvu č. 1/2024 na predkladanie žiadosti o finančný príspevok na rok 2025 formou projektu na zabezpečenie vykonávania opatrení…
čítaj viac
11. apríla 2024

Na radnici sa diskutovalo o procese vstupu detí so zdravotným postihnutím do vzdelávania

Narodenie dieťaťa s akýmkoľvek zdravotným postihnutím predstavuje pre rodinu záťažovú životnú situáciu, či už po emocionálnej, ekonomickej aj sociálnej stránke….
čítaj viac
10. apríla 2024

Podporno-edukačná skupina pre rodiny s pacientom s demenciou.

Dávame do pozornosti podpornú skupinu pre rodiny s pacientom s demenciou, ktorá sa bude konať 11.04.2024 o 15:30 v priestoroch…
čítaj viac