Služby pre rodinu, deti a mládež

Služby pre seniorov

Služby pre občanov so zdravotným znevýhodnením

Služby pre občanov ohrozených sociálnym vylúčením

Prostredníctvom komunitného plánovania sociálnych služieb plánujeme na úrovni mesta sociálne služby tak, aby zodpovedali potrebám obyvateľov Trnavy a zohľadňovali miestne špecifiká. Komunitný plán sociálnych služieb je výsledkom spoločnej práce samosprávy, neverejných poskytovateľov sociálnych služieb, mimovládnych organizácií a obyvateľov mesta.

Na tejto webovej stránke prinášame prehľad o dostupných sociálnych službách a organizáciách aktívnych v sociálnej oblasti v Trnave a informácie o komunitnom plánovaní.

Aktuality

15. mája 2024

Zariadenie pre seniorov v Trnave v máji organizuje konferenciu k aktívnemu starnutiu

Zariadenie pre seniorov v Trnave, Občianske združenie Lúč šťastia spolu s Mestom Trnava pozývajú na 1. ročník Konferencie aktívneho starnutia,…
čítaj viac
14. mája 2024

Na radnici rokovali zástupcovia organizácií pomáhajúcich cudzincom v meste

Trnavské mestské podporné centrum pre cudzincov ConnecTT dňa 29. apríla 2024 zorganizovalo v priestoroch mestskej radnice diskusné stretnutie zástupcov organizácií, ktoré…
čítaj viac
30. apríla 2024

Mesto Trnava vyhlasuje výzvu č. 1/2024

Mesto Trnava vyhlasuje výzvu č. 1/2024 na predkladanie žiadosti o finančný príspevok na rok 2025 formou projektu na zabezpečenie vykonávania opatrení…
čítaj viac
11. apríla 2024

Na radnici sa diskutovalo o procese vstupu detí so zdravotným postihnutím do vzdelávania

Narodenie dieťaťa s akýmkoľvek zdravotným postihnutím predstavuje pre rodinu záťažovú životnú situáciu, či už po emocionálnej, ekonomickej aj sociálnej stránke….
čítaj viac
10. apríla 2024

Podporno-edukačná skupina pre rodiny s pacientom s demenciou.

Dávame do pozornosti podpornú skupinu pre rodiny s pacientom s demenciou, ktorá sa bude konať 11.04.2024 o 15:30 v priestoroch…
čítaj viac
2. apríla 2024

Budova radnice zasvieti na modro na podporu povedomia o autizme

V utorok 2. apríla 2024 sa významné budovy a historické pamiatky po celom svete zaodejú do modrého plášťa. Trnava sa do tejto celosvetovej kampane pri…
čítaj viac
27. marca 2024

Na každom ľudskom živote záleží

V marci absolvovali všetci príslušníci Mestskej polície mesta Trnava kurz prvej pomoci, ktorá je nevyhnutná pri výkone ich práce. Vďaka pravidelnému školeniu sú schopní…
čítaj viac
27. marca 2024

Mesto Trnava a Medzinárodná organizácia pre migráciu podpísali Memorandum o porozumení

V utorok 12. marca 2024 sa na pôde trnavskej radnice stretli predstavitelia mesta a Medzinárodnej organizácie pre migráciu (IOM), aby…
čítaj viac
21. februára 2024
Úhrady za sociálnu službu poskytovanú v zariadeniach zriadených Mestom Trnava za rok 2023
čítaj viac
14. februára 2024

Na radnici sa oceňovali najdlhšie trvajúce manželstvá

Dňa 12. februára sa na trnavskej radnici oceňovali najstabilnejšie manželské páry. V rámci národného týždňa manželstva bolo nominovaných niekoľko párov, ktoré spolu…
čítaj viac