Služby pre rodinu, deti a mládež

Služby pre seniorov

Služby pre občanov so zdravotným znevýhodnením

Služby pre občanov ohrozených sociálnym vylúčením

Prostredníctvom komunitného plánovania sociálnych služieb plánujeme na úrovni mesta sociálne služby tak, aby zodpovedali potrebám obyvateľov Trnavy a zohľadňovali miestne špecifiká. Komunitný plán sociálnych služieb je výsledkom spoločnej práce samosprávy, neverejných poskytovateľov sociálnych služieb, mimovládnych organizácií a obyvateľov mesta.

Na tejto webovej stránke prinášame prehľad o dostupných sociálnych službách a organizáciách aktívnych v sociálnej oblasti v Trnave a informácie o komunitnom plánovaní.

Aktuality

2. októbra 2023

Knižnica J. Fándlyho v Trnave aj v októbri ponúka seniorom pestrý program

Krajská Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave aj v mesiaci október pre seniorov pripravila bohatý program podujatí. Na pôde knižnice sú…
čítaj viac
2. októbra 2023

Právna klinika sa začína od 4. októbra a pokračuje aj s možnosťou osobných konzultácií na radnici

Činnosť Právnej kliniky Mesta Trnavy bude pokračovať aj v zimnom semestri, a to v prezenčnej forme s možnosťou osobných konzultácií od 4….
čítaj viac
25. septembra 2023

Trnavská arcidiecézna charita otvorila unikátne centrum pre ľudí bez domova

Po dvoch rokoch výstavby predstavila v stredu Trnavská arcidiecézna charita verejnosti nové Centrum pomoci človeku. S ľuďmi bez domova bude pracovať…
čítaj viac
8. augusta 2023

Pomáhajúce profesie v školách budú financované aj v ďalšom školskom roku prostredníctvom projektu

Pedagogickí asistenti, členovia školských podporných tímov, pomocní vychovávatelia, rodičovskí asistenti a školskí digitálni koordinátori – to sú profesie, ktoré budú…
čítaj viac
8. augusta 2023

Klientom zariadenia pre seniorov zlepšia kvalitu života modernejšie kúpeľne a voľný čas budú môcť tráviť aj v priestoroch zimnej záhrady

Zariadenie pre seniorov v Trnave pravidelne realizuje projekty, ktorými zlepšuje kvalitu života svojich klientov a vytvára kultivované prostredie, kde môžu…
čítaj viac
28. júla 2023

Aj príroda spája komunitu, prvá mestská komunitná záhradka sa už zelená

V rámci projektu revitalizácie Agátky podporeného z EŠIF vznikla vo vnútrobloku na Ulici Vladimíra Clementisa 21 prvá mestská komunitná záhrada….
čítaj viac
19. júla 2023

Aj ty môžeš byť jedným z hrdých Buddy, ktorí pomáhajú deťom z centier pre deti a rodiny

„MÔŽEM SA SPOĽAHNÚŤ,” hovoria deti o svojom BUDDY dobrovoľníkovi. BUDDY vzťah im okrem spoľahlivosti prináša aj radosť a dôveru v…
čítaj viac
13. júla 2023

Nová klubovňa na Linčianskej ponúka priestor na voľnočasové aktivity mládeže

Na trnavskom sídlisku Linčianska sa v prvý prázdninový deň otvorili dvere novej mestskej klubovne pre deti a mládež. Priestor s príznačným názvom Linka…
čítaj viac
13. júla 2023

Trnavská župa bezplatnú službu domáceho tiesňového volania poskytuje už aj v maďarskom jazyku

V roku 2020 Trnavský samosprávny kraj ako prvý spomedzi všetkých samosprávnych krajov spustil bezplatnú službu domáceho tiesňového volania určenú pre…
čítaj viac