Služby pre rodinu, deti a mládež

Služby pre seniorov

Služby pre občanov so zdravotným znevýhodnením

Služby pre občanov ohrozených sociálnym vylúčením

Prostredníctvom komunitného plánovania sociálnych služieb plánujeme na úrovni mesta sociálne služby tak, aby zodpovedali potrebám obyvateľov Trnavy a zohľadňovali miestne špecifiká. Komunitný plán sociálnych služieb je výsledkom spoločnej práce samosprávy, neverejných poskytovateľov sociálnych služieb, mimovládnych organizácií a obyvateľov mesta.

Na tejto webovej stránke prinášame prehľad o dostupných sociálnych službách a organizáciách aktívnych v sociálnej oblasti v Trnave a informácie o komunitnom plánovaní.

Aktuality

27. marca 2024

Mesto Trnava a Medzinárodná organizácia pre migráciu podpísali Memorandum o porozumení

V utorok 12. marca 2024 sa na pôde trnavskej radnice stretli predstavitelia mesta a Medzinárodnej organizácie pre migráciu (IOM), aby…
čítaj viac
21. februára 2024
Úhrady za sociálnu službu poskytovanú v zariadeniach zriadených Mestom Trnava za rok 2023
čítaj viac
14. februára 2024

Na radnici sa oceňovali najdlhšie trvajúce manželstvá

Dňa 12. februára sa na trnavskej radnici oceňovali najstabilnejšie manželské páry. V rámci národného týždňa manželstva bolo nominovaných niekoľko párov, ktoré spolu…
čítaj viac
14. februára 2024

Právna klinika bude od 14. februára znovu radiť pri riešení právnych problémov

Študenti Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave pod dozorom pedagóga budú opäť prostredníctvom Právnej kliniky radiť obyvateľom, ktorí sa ocitli v ťažkej životnej situácii spojenej s právnym…
čítaj viac
10. novembra 2023

Zaujímate sa o homesharing a dobrovoľníctvo? Pridajte sa na online konferenciu

Organizácia LÍP A SPOLU, z.s. a občianske združenie HANS, ktoré sa venujú podpore rodín s dieťaťom na spektre autizmu, sa…
čítaj viac
2. novembra 2023

Kongres mladých Rómok a Rómov 2023

Vážení priaznivci participácie, dovoľte nám v rámci dobrej spolupráce nášho Úradu splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti a Úradu splnomocnenca vlády…
čítaj viac
25. októbra 2023

Na radnici sa diskutovalo o problémoch vzdelávania detí s ťažkým zdravotným postihnutím

Na pôde Mesta Trnavy sa dňa 24. októbra 2023 stretli členovia pracovnej skupiny zameranej na pomoc ľuďom so zdravotným znevýhodnením…
čítaj viac
18. októbra 2023

Charitatívny bazár nadácie AXIS 2023

Ubehol ďalší rok a v sobotu 21. októbra 2023 pripravuje Nadácia AXIS ďalší už 6.ročník charitatívneho bazára, ktorý organizuje v spolupráci…
čítaj viac
16. októbra 2023

Zbierka #zastavmechudobu

Organizácia JEDEN RODIČ, n . o. pripravila 1. verejnú zbierku, ktorou chce apelovať na spoločnosť, aby riešila problémy v rodinách,…
čítaj viac
13. októbra 2023

Nominačný proces ocenenia Srdce na dlani 2023 je otvorený

Dobrovoľnícke centrum Trnavského kraja otvorilo nominačný proces na ocenenie Srdce na dlani pre rok 2023. Formulár nájdete tu Štatút srdce…
čítaj viac