V septembri začne výučba na Univerzite tretieho veku FSV UCM

    Navigácia
  • Domov
  • NewsV septembri začne výučba na Univerzite tretieho veku FSV UCM

V septembri začne výučba na Univerzite tretieho veku FSV UCM

Fakulta sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave v septembri 2024 otvorí bránu Univerzity tretieho veku. Témou celoživotného vzdelávania budú Sociálne a zdravotné aspekty kvality života seniorov.  

Celoživotné záujmové vzdelávanie organizuje UCM v Trnave pre absolventov stredných a vysokých škôl. Vzdelávanie je určené ľuďom nad 45 rokov (invalidní dôchodcovia bez rozdielu veku), ktorí sa chcú naďalej vzdelávať, chcú zostať aktívni.

Štúdium na Univerzite tretieho veku je trojročné – šesťsemestrálne (september – jún). Realizuje sa formou sústredení dvakrát do mesiaca. Vzdelávanie končí obhajobou záverečnej práce. Po ukončení štúdia vydá Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave absolventovi osvedčenie o ukončení záujmového štúdia.
 
Každý účastník Univerzity tretieho veku je povinný zaplatiť prijímací poplatok (zápisné) a neskôr školné.

Zápisné:       10 EUR
Školné:        dôchodcovia (aj invalidní): 40 EUR / ostatní: 50 EUR

Informácie o pripravovanej Univerzite tretieho veku FSV UCM nájdete tiež na stránke https://www.ucm.sk/sk/studuj-ucm/celozivotne-vzdelavanie/univerzita-tretieho-veku/ .

Ilustračné foto: Freepick