News

11. apríla 2024 Comments Off

Narodenie dieťaťa s akýmkoľvek zdravotným postihnutím predstavuje pre rodinu záťažovú životnú situáciu, či už po emocionálnej, ekonomickej aj sociálnej stránke. Rodinný život alebo už len samotná predstava o ňom sa od základu menia a

10. apríla 2024 Comments Off

Dávame do pozornosti podpornú skupinu pre rodiny s pacientom s demenciou, ktorá sa bude konať 11.04.2024 o 15:30 v priestoroch Neurologickej kliniky Fakultnej nemocnice v Trnave. Podporna-skupina-10.4.2024-1Stiahnuť

2. apríla 2024 Comments Off

V utorok 2. apríla 2024 sa významné budovy a historické pamiatky po celom svete zaodejú do modrého plášťa. Trnava sa do tejto celosvetovej kampane pri príležitosti Dňa povedomia o autizme zapojí aj tento rok nasvietením mestskej radnice po zotmení na modro.  Modrá

27. marca 2024 Comments Off

V marci absolvovali všetci príslušníci Mestskej polície mesta Trnava kurz prvej pomoci, ktorá je nevyhnutná pri výkone ich práce. Vďaka pravidelnému školeniu sú schopní poskytovať prvú pomoc v krízových situáciách, s ktorými sa vo výkone služby často stretávajú. Získali nielen teoretické

27. marca 2024 Comments Off

V utorok 12. marca 2024 sa na pôde trnavskej radnice stretli predstavitelia mesta a Medzinárodnej organizácie pre migráciu (IOM), aby podpísali Memorandum o porozumení medzi Mestom Trnava a Medzinárodnou organizáciou pre migráciu. IOM

21. februára 2024 Comments Off

Úhrady za sociálnu službu poskytovanú v zariadeniach zriadených Mestom Trnava za rok 2023

14. februára 2024 Comments Off

Dňa 12. februára sa na trnavskej radnici oceňovali najstabilnejšie manželské páry. V rámci národného týždňa manželstva bolo nominovaných niekoľko párov, ktoré spolu žijú v manželskom zväzku už niekoľko desaťročí. Centrum pomoci pre rodinu zbieralo nominácie od obyvateľov

14. februára 2024 Comments Off

Študenti Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave pod dozorom pedagóga budú opäť prostredníctvom Právnej kliniky radiť obyvateľom, ktorí sa ocitli v ťažkej životnej situácii spojenej s právnym problémom. Činnosť kliniky bude pokračovať v letnom semestri od 14. februára do 24. apríla 2024 prezenčnou formou

10. novembra 2023 Comments Off

Organizácia LÍP A SPOLU, z.s. a občianske združenie HANS, ktoré sa venujú podpore rodín s dieťaťom na spektre autizmu, sa rozhodli spojiť sily a podeliť sa o skúsenosti zo svojich krajín prostredníctvom projektu „Homesharing

2. novembra 2023 Comments Off

Vážení priaznivci participácie, dovoľte nám v rámci dobrej spolupráce nášho Úradu splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti a Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity informovať Vás o aktivite, ktorá sa možno týka – alebo