Budova radnice zasvieti na modro na podporu povedomia o autizme

    Navigácia
  • Domov
  • NewsBudova radnice zasvieti na modro na podporu povedomia o autizme

Budova radnice zasvieti na modro na podporu povedomia o autizme

V utorok 2. apríla 2024 sa významné budovy a historické pamiatky po celom svete zaodejú do modrého plášťa. Trnava sa do tejto celosvetovej kampane pri príležitosti Dňa povedomia o autizme zapojí aj tento rok nasvietením mestskej radnice po zotmení na modro

Modrá farba je farbou komunikácie a je symbolom porúch autistického spektra. Práve v oblasti komunikácie majú ľudia s poruchami autistického spektra výrazné znevýhodnenia. Niektoré osoby s touto poruchou si nedokážu osvojiť reč vôbec, iní osvojenie reči zvládli, no slová a vety nedokážu využiť na plnohodnotnú komunikáciu z dôvodu obmedzenej schopnosti chápať význam hovoreného slova.

Pridať sa môžete aj vy

Možností ako sa zapojiť do tejto dôležitej kampane je mnoho. Oblečte si niečo modré, zoberte si modré doplnky alebo si pripnite modrú stužku. Zmeňte si profilovú fotografiu na sociálnej sieti alebo zdieľajte príspevok o autizme.

Vyjadriť podporu rodinám s malými deťmi a dospelými s touto diagnózou môžete aj na stretnutí na Trojičnom námestí, ktoré sa uskutoční rovnako v utorok 2. apríla o 19.30 h. Život v rodine s touto diagnózou je veľmi náročný, a preto sa každý rok stretávajú rodiny v Deň povedomia o autizme na znak súdržnosti a vzájomnej podpory.

Spoločne zvýšme povedomie o autizme a pomôžme osobám s poruchou autistického spektra začleniť sa do spoločnosti.

Ilustračné foto: Freepik