Kongres mladých Rómok a Rómov 2023

  Navigácia
 • Domov
 • NewsKongres mladých Rómok a Rómov 2023

Kongres mladých Rómok a Rómov 2023

Vážení priaznivci participácie,

dovoľte nám v rámci dobrej spolupráce nášho Úradu splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti a Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity informovať Vás o aktivite, ktorá sa možno týka – alebo by mohla zaujímať – aj niektorých z Vás.

Kongres mladých Rómok a Rómov 2023 (KMRR 2023)

ktorý organizuje Úrad splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity v spolupráci s National Democratic Institute v dňoch:

17. – 19. novembra 2023 v Bratislave

 • Prihlasovanie predĺžené do 6.11.2023
 • KTO a KDE sa môže prihlásiť:

Prihlásiť sa na KMRR 2023 môžu študenti a mládež vo veku od 18 rokov  do 30 rokov prostredníctvom formulára , ktorý si vedia načítať pomocou QR kódu vo výzve v prílohe alebo cez nasledujúci link:

prihlasovací formulár

Čo je KMRR 2023?

KMRR 2023 je skvelou príležitosťou pre študentov a mládež sa verejne angažovať, a tak byť súčasťou tvorby spoločenských zmien, ktoré prispejú k zdravšej, kultúrne rozmanitej, vzdelanejšej a tolerantnejšej spoločnosti.

KMRR 2023 predstavuje

 • príležitosť pre mladých ľudí, ktorí sa chcú angažovať vo veciach verejných a  prispievať tak k tolerantnej a dobre spravovanej spoločnosti. Cieľom Kongresu je dať priestor mladým ľuďom na vyjadrenie svojich myšlienok, poukázanie na nedostatky v aktuálnych politikách a na návrhy riešení daných nedostatkov.
 • príležitosť spolupracovať, naučiť sa novým zručnostiam a hľadať riešenia v spoločnej diskusii.
 • reakcia mladých rómskych študentov a študentiek, aktivistov a aktivistiek resp. verejne činnej rómskej mládeže na nedostatočný verejný záujem spoločnosti prizývať mladých Rómov do rozhodovacích procesov, na základe ktorej by dokázali hájiť záujmy rôznorodej rómskej mládeže a rómskych komunít zároveň.

Účastníčky a účastníci budú pracovať v rámci tzv. komisií, ktoré sa podľa obsahového zamerania delia na:

 • Komisia zdravia, politík národnostne citlivého zdravotníctva, sexuálnej a vzťahovej výchovy;
 • Komisia pre rozvoj verejne prístupnej kultúry;
 • Komisia participácie a spoločne spravovanej spoločnosti;
 • Komisia inkluzívneho vzdelávania a sociálno-pedagogických intervencií.

Čo je cieľom Kongresu?

Výsledkom diskusií v jednotlivých prioritných oblastiach Kongresu bude formulácia návrhov zmien verejných politík a ich následná prezentácia vo forme výstupov Kongresu mladých Rómov a Rómok 2023. Výstupy KMRR 2023 budú následne sprístupnené verejnosti, médiám a verejným inštitúciám s cieľom presadenia sformulovaných návrhov do praxe.