Mesto Trnava a Medzinárodná organizácia pre migráciu podpísali Memorandum o porozumení

  Navigácia
 • Domov
 • NewsMesto Trnava a Medzinárodná organizácia pre migráciu podpísali Memorandum o porozumení

Mesto Trnava a Medzinárodná organizácia pre migráciu podpísali Memorandum o porozumení

V utorok 12. marca 2024 sa na pôde trnavskej radnice stretli predstavitelia mesta a Medzinárodnej organizácie pre migráciu (IOM), aby podpísali Memorandum o porozumení medzi Mestom Trnava a Medzinárodnou organizáciou pre migráciu.

IOM je popredná medzivládna organizácia, ktorá pôsobí v oblasti migrácie a poskytuje služby, poradenstvo a pomoc vládam aj migrantom. Bola založená v roku 1951, aby pomáhala presídleným osobám, utečencom a migrantom v Európe. V septembri 2016 sa stala súčasťou systému Organizácie Spojených národov (OSN) a v súčasnosti má 174 členských štátov a 8 štátov so štatútom pozorovateľa.

Poslanie a činnosť IOM vychádzajú z princípu humánnej a organizovanej migrácie. Činnosť organizácie je založená na aktivitách, ktoré prinášajú prospech migrantom aj spoločnosti. Spolupracuje s vládami, migrantmi, štátnymi inštitúciami, medzivládnymi a mimovládnymi partnermi a občianskou spoločnosťou vo všetkých oblastiach sveta a vyvíja úsilie na riešenie migračných otázok.

Medzinárodná organizácia pre migráciu má na Slovensku zastúpenie od roku 1996, keď bola podpísaná dohoda medzi vládou SR a IOM, na základe ktorej vznikol Úrad IOM v Bratislave. V roku 2000 vznikla pobočka organizácie v Košiciach a od roku 2006 IOM prevádzkuje Migračné informačné centrum IOM (MIC). Centrum poskytuje právne, sociálne a pracovné poradenstvo migrantom s cieľom podporiť ich integráciu na trhu práce a do spoločnosti. Od roku 2009 je IOM aj národným kontaktným bodom Európskej migračnej siete na Slovensku.

V súčasnosti je vedúcim misie Medzinárodnej organizácie pre migráciu na Slovensku pán Valon Halimi, ktorý ako hlavný predstaviteľ organizácie podpísal spolu s primátorom Trnavy Petrom Bročkom dokument Memoranda o porozumení medzi Mestom Trnava a IOM.

Primátor Trnavy Peter Bročka s Valonom Halimin vedúcim misie IOM

Zásady a oblasti spolupráce medzi mestom a IOM

Mesto Trnava a IOM budú úzko spolupracovať a viesť dialóg o všetkých záležitostiach spoločného záujmu. Aktivity súvisiace s migráciou a integráciou migrantov v rámci územia mesta budú obe strany koordinovať v čo najväčšej miere, aby dosiahli maximálnu spoluprácu.

Mesto Trnava a IOM budú spolupracovať v nasledujúcich oblastiach:

 •  pracovná migrácia,
 •  boj proti obchodovaniu s ľuďmi,
 •  technická pomoc,
 •  asistované dobrovoľné návraty a reintegrácia,
 •  znižovanie chudoby,
 •  podpora hospodárskeho rastu a podpora ľudského rozvoja,
 •  vzdelávanie,
 •  budovanie kapacít v oblasti migrácie a integrácie,
 •  boj proti obchodovaniu s ľuďmi,
 •  prevencia sexuálneho vykorisťovania a zneužívania,
 •  výmena informácií,
 •  integrácia na trhu práce a podpora bezpečného zamestnávania migrantov,
 •  vzájomný rozvoj nových foriem spolupráce.