Na každom ľudskom živote záleží

    Navigácia
  • Domov
  • NewsNa každom ľudskom živote záleží

Na každom ľudskom živote záleží

V marci absolvovali všetci príslušníci Mestskej polície mesta Trnava kurz prvej pomoci, ktorá je nevyhnutná pri výkone ich práce. Vďaka pravidelnému školeniu sú schopní poskytovať prvú pomoc v krízových situáciách, s ktorými sa vo výkone služby často stretávajú. Získali nielen teoretické vedomostiale najmä dôležité praktické zručnosti, aby vedeli rýchlo a adekvátne zasiahnuť a poskytnúť pomoc pri záchrane ľudského života.

Počas praktického nácviku sa naučili zhodnotiť stav postihnutého. Vyskúšali si úkony v simulovaných podmienkach či prácu s AED prístrojom. Nemenej dôležitou súčasťou bol aj nácvik poskytovania psychickej podpory postihnutému. 

Včasné poskytnutie prvej pomoci je kľúčové

Príslušníci Mestskej polície bývajú často privolaní k život ohrozujúcim prípadom, keď poskytnutie prvej pomoci je kľúčovým momentom záchrany.

Teoretické a praktické zručnosti nadobudnuté na kurze im pomáhajú zvládať tieto situácie s rozvahou tak, ako nedávno, keď bola hliadka Mestskej polície vyslaná na Bratislavskú ulicu na základe hlásenia, že uprostred ulice leží osoba. Po príchode na miesto našla hliadka dezorientovanú ženu ležiacu na ceste. Neznáma žena nevedela, v akom meste sa nachádza, ani ako sa na miesto dostala. Sťažovala sa na bolesť hlavy. Hliadka jej poskytla potrebnú prvú pomoc a zavolala rýchlu zdravotnú pomoc. Pracovníci RZP si ženu prevzali s pravdepodobným otrasom mozgu.

Aj vďaka kurzu prvej pomoci boli príslušníci Mestskej polície v Trnave pripravení okamžite poskytnúť nevyhnutnú prvú pomoc a včas dostať osobu do bezpečia.

Čo robiť v život ohrozujúcich situáciách

Viete, ako postupovať pri volaní na tiesňovú linku? Ak sa aj vy ocitnete v situácii, kedy budete potrebovať rýchlu zdravotnú pomoc, tieto zásady vám pomôžu:

  •  Zachovajte pokoj
  •  Rozprávajte pomaly, zrozumiteľne a nahlas
  •  Hovor uskutočnite z bezpečného a čo najtichšieho miesta
  •  Uveďte čo najviac informácií o zranenom: pohlavie, vek, počet zranených 
  •  Čo sa stalo, kde – adresa, číslo domu, poschodie, číslo bytu, meno majiteľa bytu, ako nájsť dom, výstižný popis miesta udalosti
  •  Poskytnite operátorovi informácie o Vás. Vaše meno, priezvisko, číslo bytu, telefónu, z ktorého voláte