Na radnici sa oceňovali najdlhšie trvajúce manželstvá

    Navigácia
  • Domov
  • NewsNa radnici sa oceňovali najdlhšie trvajúce manželstvá

Na radnici sa oceňovali najdlhšie trvajúce manželstvá

Dňa 12. februára sa na trnavskej radnici oceňovali najstabilnejšie manželské páry. V rámci národného týždňa manželstva bolo nominovaných niekoľko párov, ktoré spolu žijú v manželskom zväzku už niekoľko desaťročí. Centrum pomoci pre rodinu zbieralo nominácie od obyvateľov z Trnavy a Piešťan. Témou Národného týždňa manželstva sú vitamíny pre vzťah.

Michal Lipovský, ktorý je v spolupráci s Mestom Trnava hlavným organizátorom podujatia, neskrýval nadšenie, že sa ešte stále nájdu manželstvá, ktoré i napriek svojim životným ťažkostiam pretrvali desiatky rokov. Podľa jeho slov má každé jedno z manželstiev osobitý prínos a dodáva neskutočnú nádej na možnosť žiť v krásnych a plnohodnotných vzťahoch.

V rámci oceňovania, ktoré sa konalo v obradnej sieni trnavskej radnice a za prítomnosti druhej zástupkyne primátora, Evy Nemčovskej, boli prítomným premietnutú krátke videá, svedectvá prítomných manželov, ktoré vháňali prítomným do očí slzy dojatia.

Všetkým oceneným želáme ešte množstvo spoločných, úctou a láskou naplnených chvíľ, ktoré sú pre mnohých veľkou inšpiráciou.

Ocenení pre rok 2024 boli:

  •  Rozália Bíliková a Štefan Bílik (62 rokov manželstva)
  •  Cecília Martinkovičová a František Martinkovič (61 rokov manželstva)
  •  Katarína Urbanová Miklášová a Marián Urban Mikláš (59 rokov manželstva)
  •  IN MEMORIUM: Alžbeta Kopecká a Štefan Kopecký (60 rokov manželstva)