Nadačný fond Hartmann podporuje budúcich opatrovateľov/ky

    Navigácia
  • Domov
  • NewsNadačný fond Hartmann podporuje budúcich opatrovateľov/ky

Nadačný fond Hartmann podporuje budúcich opatrovateľov/ky

Nadačný fond Hartmann pri Nadácii Centra pre filantropiu aj v roku 2023 otvoril grantový program „Staň sa opatrovateľom/kou“, prostredníctvom ktorého podporí absolvovanie akreditovaných rekvalifikačných kurzov opatrovania pre ľudí, ktorí sa rozhodli zmeniť svoju profesiu a chcú sa stať opatrovateľmi/kami.

Môže ísť aj o zamestnancov zariadení sociálnych služieb, ktorí pracujú na iných pozíciách a chcú sa rekvalifikovať na prácu opatrovateľa. Grantová výzva je určená aj pre občanov Ukrajiny, ktorí našli na Slovensku dočasné útočisko.

Finančné prostriedky na vzdelávanie budú úspešným žiadateľom poukázané na účet po predložení potvrdenia – registrácie na konkrétny akreditovaný kurz vo vybranom školiacom stredisku. Vzdelávanie je potrebné úspešne ukončiť.

Maximálna suma na podporu jednej žiadosti je 300 €. Financie nie sú určené na kurzy opatrovania detí. Podporení žiadatelia predkladajú Nadácii Centra pre filantropiu finančné zdokladovanie absolvovaného kurzu a certifikát o absolvovanom kurze.

Žiadosti je potrebné predložiť prostredníctvom elektronického formulára. Žiadosti budú prijímané priebežne počas celého roka až do vyčerpania financií, vyčlenených na program. Schvaľovanie žiadostí prebehne vždy k 15. dňu nasledujúceho mesiaca po podaní žiadosti.

Podrobnosti ku grantovému programu a podmienky získania finančnej podpory na rekvalifikačný kurz sú uvedené na stránke Nadačného fondu Hartmann.