Zbierka #zastavmechudobu

Zbierka #zastavmechudobu

Organizácia JEDEN RODIČ, n . o. pripravila 1. verejnú zbierku, ktorou chce apelovať na spoločnosť, aby riešila problémy v rodinách, kde sú deti vychovávané iba jedným rodičom.

Čistý výnos zo zbierky, ktorú nazvali #ZASTAVME CHUDOBU bude použitý na Ročný program pomoci rodičom a deťom z jednorodičovských rodín.   
Touto cestou Vás organizácia JEDEN RODIČ, n. o. všetkých chcela pekne poprosiť o pozornosť. Ak ich v týchto dňoch stretnete v uliciach pristavte sa.


Tu nás môžete stretnúť.  

Počet žiadostí o pomoc pribúda. Naše personálne kapacity máme obmedzené a chceme pokračovať v tom čo sme výborne začali a rozbehli. Ale bez vašej pomoci a podpory to bude náročné.   

ĎAKUJEME.